Τι είναι ο αυθόρμητος λόγος;

Πρόκειται για έναν σύντομο αυτοσχέδιο λόγο διάρκειας 2-3 λεπτών πάνω σε ένα θέμα το οποίο ο μαθητής/τρια πληροφορείται την ώρα που εισέρχεται στην αίθουσα. Μετά από μια πολύ σύντομη προετοιμασία, εκφωνεί μια ομιλία η οποία πρέπει να διακρίνεται για την οργάνωση, την καλλιέπεια, την αλληλουχία, τη μεθοδικότητα και την παραστατικότητα.

  • Ποια διαδικασία ακολουθείται;

Στον προκριματικό γύρο ο ομιλητής/τρια εισέρχεται στην αίθουσα στην οποία θα αγωνιστεί με βάση τον κατάλογο που είναι αναρτημένος έξω απ’ αυτήν. Έχει στη διάθεσή του/της μισό λεπτό για να  διαβάσει τα τρία προτεινόμενα θέματα και να επιλέξει ένα από αυτά, χωρίς να κρατά σημειώσεις. Στη συνέχεια προετοιμάζεται επί 1,5 λεπτό έχοντας τη δυνατότητα να κρατήσει σημειώσεις. Εκφωνεί την ομιλία του/της μπροστά σε τριμελή επιτροπή η οποία και θα τον/τη βαθμολογήσει. Αφού τελειώσει την ομιλία του/της, παραμένει στην αίθουσα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και με τους υπόλοιπους μαθητές/τριες που αγωνίζονται στην ίδια αίθουσα.

  • Στον τελικό γύρο θα προκριθούν οι δέκα μαθητές/τριες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Η εκφώνηση των αυθόρμητων λόγων στον τελικό γύρο θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου.

 

  • Σε τι είδους θέματα διαγωνίζονται οι μαθητές;

Τα θέματα που δίνονται στους μαθητές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :

  • Μία λέξη, συγκεκριμένη ή αφηρημένη έννοια
  • Μία ανολοκλήρωτη φράση, μια φράση διφορούμενη ή μία φράση που παραπέμπει σε μια απρόβλεπτη κατάσταση
  • Μια πρόταση, μια θέση, ένα απόφθεγμα, ένα γνωμικό, με το οποίο ο ομιλητής/τρια μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει.

Και στις τρεις περιπτώσεις η λέξη/ φράση/ πρόταση του θέματος  πρέπει να ανακοινωθεί στην αρχή της ομιλίας.

  • Ποιος είναι ο στόχος του αυθόρμητου λόγου;

Ο αυθόρμητος λόγος είναι το πιο ελεύθερο από τα ρητορικά αγωνίσματα χωρίς αυτό να αναιρεί την ύπαρξη δομής και οργάνωσης στη σκέψη και στον λόγο. Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν άνεση στην ομιλία χωρίς προετοιμασία, να είναι ετοιμόλογα, να καλλιεργήσουν τη δυνατότητα αυτοσχεδιασμού και τη φαντασία τους, παρουσιάζοντας έναν λόγο ποιοτικό, ζωντανό και πρωτότυπο.